Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

Edycja Świętego Pawła – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu